Gastles 'Duurzame energie'

Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 hebben donderdag een gastles gekregen over duurzame energie, verzorgd door het NME centrum. Hieronder vindt u een verslag van twee kinderen.

Door onze verslaggevers: Babs en Victoria.
Wij hebben een les gehad over duurzame energie. We hadden vijf verschillende opdrachten/proeven, zoals hoeveel energie heb je nodig voor huisje met of zonder isolatie, wat levert een windmolen op? We hebben geleerd dat je met een warmtepomp heel veel energie bespaard. Het is handig als je zonnepanelen op je dak kan plaatsen zodat je je eigen energie opwekt.

Kunstavond

Op donderdagavond hadden we een primeur op de LMS: de kunstavond. In de hele school werden kunstvoorwerpen van kinderen tentoongesteld en waren mensen "kunstig" bezig. In alle lokalen waren voorwerpen te zien, inclusief de beeldhouwwerken die onder leiding van Koos waren gemaakt. Het zag er allemaal prachtig en creatief uit. Daarnaast was er een optreden van het schoolkoor, kon men een workshop 'modeltekenen' volgen en droegen kinderen (zelfgemaakte) gedichten voor. Er heerste een heerlijke sfeer in de school. En als de opkomst een graadmeter is voor succes, dan kan er gerust gesproken van een doorslaand succes!

Meer nieuws