Kunstavond

Op donderdagavond hadden we een primeur op de LMS: de kunstavond. In de hele school werden kunstvoorwerpen van kinderen tentoongesteld en waren mensen "kunstig" bezig. In alle lokalen waren voorwerpen te zien, inclusief de beeldhouwwerken die onder leiding van Koos waren gemaakt. Het zag er allemaal prachtig en creatief uit. Daarnaast was er een optreden van het schoolkoor, kon men een workshop 'modeltekenen' volgen en droegen kinderen (zelfgemaakte) gedichten voor. Er heerste een heerlijke sfeer in de school. En als de opkomst een graadmeter is voor succes, dan kan er gerust gesproken van een doorslaand succes!

Gedichtenwedstrijd

Op de LMS is de gedichtenwedstrijd traditioneel een onderdeel van de Kinderboekenweek. Kinderen uit alle groepen doen mee om goed en origineel een gedicht voor te dragen. De kinderen uit de groepen 1/4 mogen daarvoor een bestaand gedicht gebruiken; de oudere kinderen maken zelf hun gedichten. Ook dit jaar deden weer veel kinderen hun best. Met prachtige voordrachten als resultaat! 

Meer nieuws