Bezoek aan de bibliotheek

Om lees- en voorleesplezier te bevorderen zijn alle kinderen van de groepen 0, 1 en 2 op bezoek geweest bij de bibliotheek in Laren. De kinderen hebben geluisterd naar een verhaal in een vertelkastje; een soort kleine televisie met platen. Het verhaal ging over een geitje dat net geboren was. Ook leerden ze een bijpassend liedje en dit is vaak gezongen.

En er werd natuurlijk uitgelegd dat je bij de bibliotheek boeken kunt lenen. De kinderen wisten precies te vertellen dat je daar een pasje voor nodig hebt en dat lenen betekent dat je de boeken weer terug moet brengen. Alle kinderen zochten een boekje uit en mochten daar even in lezen.

We deden ook nog een rijmspel en daarna liepen we, met een kleurplaat in de hand, weer gezellig met zijn allen terug naar school

Persbericht n.a.v. asbestvondst 2013

Asbest in Montessorischool Laren

 

De gemeente Laren en het bestuur van de Larense Montessorischool (LMS) leiden uit een onderzoeksdossier van het Openbaar Ministerie (OM) af dat asbestdeeltjes die in december 2013 bij een inventarisatieonderzoek werden aangetroffen op de zolder van de school, daar waarschijnlijk zijn achtergebleven bij werkzaamheden die in het jaar 2000 zijn uitgevoerd. Deze constatering maakt de periode waarin leerkrachten en kinderen op de school mogelijk in aanraking zijn gekomen met het asbest langer dan voorheen gedacht en daarom vinden beide partijen het belangrijk om deze informatie te delen met mogelijk betrokkenen.

 

Toen het asbest in december 2013 werd ontdekt, was nog niet bekend hoe lang het er toen al lag. Het OM startte daarom een onderzoek naar de toedracht. De vondst van het asbest zorgde voor onrust onder het personeel en ouders van kinderen op de school vanwege mogelijke gevolgen voor de gezondheid. De zolder van de LMS was niet een plek die frequent werd gebruikt, maar er lagen spullen opgeslagen voor de viering van Sinterklaas en Kerst. Daardoor werd de zolder af en toe betreden voor het halen en opbergen van deze spullen.

 

Maatregelen
Direct na de vondst van de asbestdeeltjes op de zolder van de school in 2013 zijn er de nodige maatregelen genomen om het asbest op te ruimen en is het hele schoolgebouw gecontroleerd door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. Onderwijzend personeel en betrokken ouders van de kinderen op de LMS werden zo adequaat mogelijk geïnformeerd met de informatie die toen beschikbaar was, onder andere tijdens een informatiebijeenkomst. Daarbij gaf de GGD een analyse van de mogelijke gevolgen voor de gezondheid.

 

Informatie
Nu blootstelling aan de asbestdeeltjes mogelijk over een langere periode heeft plaatsgevonden dan werd aangenomen en het daardoor mogelijk een grotere groep kinderen betreft, kunnen we ons voorstellen dat ook bij deze groep dezelfde vragen over de gezondheid naar boven komen. Vandaar deze berichtgeving en aanvullende informatie die van belang is om een goed beeld te vormen van de situatie. Mochten er naar aanleiding van deze berichtgeving nog vragen zijn. Dan kunt u contact opnemen met:

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (telefoon 035 692 5850 / )
GGD Gooi & Vechtstreek (t
elefoon 035 692 6222 / e-mail: )

Gemeente Laren (telefoon 14 035 / e-mail: )

Meer nieuws
 

Nieuws

Bezoek aan de bibliotheek

woensdag 20 januari 2016

Om lees- en voorleesplezier te bevorderen zijn alle kinderen van de groepen 0, 1 en 2 op bezoek geweest bij de bibliotheek in Laren. De kinderen hebben geluisterd naar een verhaal in een vertelkastje; een soort kleine televisie met platen. Het verhaal ging over een geitje dat net geboren was. Ook leerden ze een bijpassend liedje en dit is vaak gezongen.

En er werd natuurlijk uitgelegd dat je bij de bibliotheek boeken kunt lenen. De kinderen wisten precies te vertellen dat je daar een pasje voor nodig hebt en dat lenen betekent dat je de boeken weer terug moet brengen. Alle kinderen zochten een boekje uit en mochten daar even in lezen.

We deden ook nog een rijmspel en daarna liepen we, met een kleurplaat in de hand, weer gezellig met zijn allen terug naar school

Persbericht n.a.v. asbestvondst 2013

maandag 18 januari 2016 9:00

Asbest in Montessorischool Laren

 

De gemeente Laren en het bestuur van de Larense Montessorischool (LMS) leiden uit een onderzoeksdossier van het Openbaar Ministerie (OM) af dat asbestdeeltjes die in december 2013 bij een inventarisatieonderzoek werden aangetroffen op de zolder van de school, daar waarschijnlijk zijn achtergebleven bij werkzaamheden die in het jaar 2000 zijn uitgevoerd. Deze constatering maakt de periode waarin leerkrachten en kinderen op de school mogelijk in aanraking zijn gekomen met het asbest langer dan voorheen gedacht en daarom vinden beide partijen het belangrijk om deze informatie te delen met mogelijk betrokkenen.

 

Toen het asbest in december 2013 werd ontdekt, was nog niet bekend hoe lang het er toen al lag. Het OM startte daarom een onderzoek naar de toedracht. De vondst van het asbest zorgde voor onrust onder het personeel en ouders van kinderen op de school vanwege mogelijke gevolgen voor de gezondheid. De zolder van de LMS was niet een plek die frequent werd gebruikt, maar er lagen spullen opgeslagen voor de viering van Sinterklaas en Kerst. Daardoor werd de zolder af en toe betreden voor het halen en opbergen van deze spullen.

 

Maatregelen
Direct na de vondst van de asbestdeeltjes op de zolder van de school in 2013 zijn er de nodige maatregelen genomen om het asbest op te ruimen en is het hele schoolgebouw gecontroleerd door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. Onderwijzend personeel en betrokken ouders van de kinderen op de LMS werden zo adequaat mogelijk geïnformeerd met de informatie die toen beschikbaar was, onder andere tijdens een informatiebijeenkomst. Daarbij gaf de GGD een analyse van de mogelijke gevolgen voor de gezondheid.

 

Informatie
Nu blootstelling aan de asbestdeeltjes mogelijk over een langere periode heeft plaatsgevonden dan werd aangenomen en het daardoor mogelijk een grotere groep kinderen betreft, kunnen we ons voorstellen dat ook bij deze groep dezelfde vragen over de gezondheid naar boven komen. Vandaar deze berichtgeving en aanvullende informatie die van belang is om een goed beeld te vormen van de situatie. Mochten er naar aanleiding van deze berichtgeving nog vragen zijn. Dan kunt u contact opnemen met:

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (telefoon 035 692 5850 / )
GGD Gooi & Vechtstreek (t
elefoon 035 692 6222 / e-mail: )

Gemeente Laren (telefoon 14 035 / e-mail: )